VEM VAR SANKT OLOFSankt Olof, även kallad Olof den Helige, är Malungs skyddshelgon.
Vid byggandet av Malungs medeltidskyrka tillägnades kyrkan den norske konungen Olav Haraldsson som tidigare helgonförklarats då mirakler beskrivs ha inträffat vid hans grav.

Under medeltiden gjordes pilgrimsvandringar till Sankt Olofs grav vid Nidarosdomen, nuvarande Trondheim. En av dessa leder gick utmed Västerdalälvens dalgång och förbi Malungs kyrka där man stannade vid Sankt Olofs altare. Vid altaret offrade man och bad om en trygg resa genom skog och vildmark.

Till minne av dessa historiska pilgrimsvandringar döptes hotellet till Sankt Olof vid hotellets invigning 2007.